Kalite Politikamız

  • Müşterilerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam olarak belirleyen ve karşılayan bir anlayış içinde çalışan...
  • Problem çözme, fikir üretme, öneri geliştirme ve karar almada tüm çalışanların katılımına dayalı yönetim tarzını benimseyen...
  • Tepe yöneticiden en uçtaki elemanına kadar firmanın tüm bireylerinin, sürekli iyileştirme için gereken faaliyetleri planlayan ve uygulayan...
  • Temel öğenin insan faktörü olduğunun bilincinde, tüm bireylerin başarıda pay sahibi olduğu anlayışı ile her bireyin aynı saygınlıkta olduğunu söz ve davranışla ileten bir üst yönetim anlayışıyla çalışan...
  • Yüksek performans ve kalitenin ancak yüksek kaliteli personelle gerçekleşebileceğini bu nedenle tüm personelin eğitim seviyesini sürekli geliştiren ve arttıran faaliyetlerin yapılmasını sağlayan...
  • Rekabet gücünü destekleyecek bilgileri yerinde, vaktinde ve doğru olarak sağlayan, bu bilgileri yatay ve dikey yönlerde karşılıklı olarak paylaşan...
  • Bilgi paylaşımında, karar üretmekte ve harekete geçmekte azami hıza sahip fakat çabukluk ile telaşı birbirine karıştırmayan...
  • Sistemlerin geliştirilmesinden olduğu kadar çalışanların şartlarının iyileştirilmesinin ve motive edilmesinin bilincinde olan...

BİR FİRMA ve ÇALIŞANLAR TOPLULUĞU OLMAK KALİTE POLİTİKAMIZDIR.